Hava Durumu
HABERLER
    DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
    2020 YILI 2.DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMELERİ ÖDENİYOR
    KKYDP 14.2 ETAP BAŞLADI
    2020 YILI BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARINDA 2.DÖNEM
    MANİSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL İLANI
    ÜRETİCİLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE
    “ALO BUZAĞI” UYGULAMASINA YOĞUN İLGİ
    DAMIZLIK BİRLİĞİ ÜYELERİNE ALIŞVERİŞ KOLAYLIĞI
    SÜT BAYRAMI ÖDEMİŞ’TE YAPILDI
    DAMIZLIK BİRLİĞİ ÜYELERİNE AVANTAJLI KREDİ
    MERALARIN İMARA AÇILMASI HAYVANCILIĞA DARBE VURUR
    MEVLİD KANDİLİ’NDE VATANDAŞLARA SÜT İKRAMI
    DAMIZLIK BİRLİĞİ ÜYELERİNE MÜJDE!
    DAMIZLIK BİRLİĞİ ÜYELERİNE DÜVE ALIM KREDİSİ
    BERBER’DEN DAMIZLIK BİRLİĞİ’NE ZİYARET VE ÖVGÜ
    KÜPELEME YETKİSİ BİRLİĞİMİZDE
    BİRLİĞİMİZ ARAÇ FİLOSUNU BÜYÜTÜYOR
    2011 OCAK ŞUBAT MART SÜT PRİMLERİ MAYIS AYINDA ÖDENİYOR
    TURİZM HAFTASINDA SÜT DAĞITTIK
    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.TARAFINDAN KULLANDIRILAN DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI
    AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ARİF KOŞAR BİRLİĞİMİZE ZİYARET ETTİ
    KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROĞRAMI AÇIKLANDI
    2011 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER AÇIKLANDI
    SÜTTEKİ SORUNLAR DENİZLİ DE TARTIŞILDI
    ZİRAAT BANKASI TARIMSAL BANKACILIKTAN BİRLİĞİMİZE ZİYARET
    ANADOLU HAYVANCILIK VE BİRLİĞİMİZ 2010 YILI İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTI
    BİRLİĞİMİZDEN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI
    ÜRETİCİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
    KKYDP 2010 YILI MAKİNE EKİPMAN HİBE KABULLERİ AÇIKLANDI
    BAŞKANIMIZ İZİMDER TOPLANTISINDA
    ÖN SOYKÜTÜĞÜ KÜPELEME YETKİ DEVRİ YAPILDI
    BAŞKANIMIZ AHMET KIRLIOĞLU’NUN SÜT GÜNÜ MESAJI
    TAHİR TÜFEKÇİ YE TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ
    2010 YILI ANAÇ DESTEKLEMELERİ ÖDENDİ
    MERKEZ BİRLİĞİ YENİ BİNASINDA
    SEL MAĞDURUNA BORÇ ERTELEME DON ZARARINA DESTEK
    YENİ HİZMET BİNAMIZDAYIZ
    DEMİRCİ DE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
    ZOOTEK HAYVANCILIK TİC.LTD.ŞTİ. FİRMASINDAN EŞLEŞTİRME EĞİTİMİ
    SALİHLİDE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
    ÜRETİCİMİZE ZİRAAT BANKASINDAN BÜYÜK FIRSAT
    BİRLİK BAŞKANIMIZ EGE TV DE ET İTHALATI’NI DEĞERLENDİRDİ..
    SEKTÖRÜMÜZ CANLANIYOR KIZLARIMIZ KURTULUYOR...
    MANİSA İL GENEL MECLİS BAŞKANIMIZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETTE BULUNDU
    MANİSA’DA SÜT ŞÖLENİ...
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi Birliğimize Ziyaret Etti
    DAMIZLIK DÜVE SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR...
    BİRLİK TANITIM
    YENİASIR TV SÜT HAYVANCILIĞININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Para Piyasaları
Anket
E-Bülten
 Ad Soyad :  
 E-Posta   :
ekle    çıkar

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/ 17)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 3/1/2011 tarihli ve 2011/1240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölge Başkanlığı ve bağlı şubelerini,

c) Damızlık belgesi: Sığırlarda, ana ve babası bilinen ve E-Islah veri tabanında kayıtlı ve cetlerinin verim kayıtları bilinen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi,

ç) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

d) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidanlarını,

e) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

f) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüğünü,

g) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

ğ) Karar: 3/1/2011 tarihli ve 2011/1240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

h) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

i) Örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin, geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı bir üretimin sağlanması amacıyla 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

j) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

k) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

l) Saf Irk Sertifikası: Ana ve babası bilinen ve E-Islah veri tabanında kayıtlı, ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlaraBakanlıkça veya yetki verilen kuruluşçaverilen belgeyi,

m) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

n) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi/ iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünü; kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

o) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,

ö) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu belgelendirilen fidanı,

p) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde, üretici ve yetiştiriciler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şeklini,

r) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

s) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

ş) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemilerine, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

t) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

u) Tarımsal sulama: Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun değişik yöntemlerle toprağa verilmesi işlemini,

ü) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif  (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

v) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

y) Yenilenebilir enerji tesisleri: Güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), biyokütle, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilen enerji üretimi amaçlı tesisleri,

z) Yetkilendirilmiş tohumcu kuruluş: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

aa) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

MADDE 4 – (1)Karar kapsamında, on baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği holstein siyah alaca, holstein kırmızı alaca, brown swiss, simental(flekvi) ve jersey ırkı hayvanlarla kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, en fazla ilk doğumu yapmış veya ilk yavrusuna gebe ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde; söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için istenir ve belgelerin aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

MADDE 5 – (1)Karar kapsamında, on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği angus, simental(etçi) hereford, şarole ve limuzin ırkı hayvanlarla kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Kurulu işletmelerin münferit alet- ekipman alımları da bu kapsamda değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde, söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için istenir ve belgelerin aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği

MADDE 6 – (1) Karar kapsamında; elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı 7-15 aylık dişi dana alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları da bu kapsamda değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanlar, Bakanlıkça yürütülmekte olan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip ve 7-15 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde, söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için istenir ve belgelerin aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

MADDE 7 – (1) Karar kapsamında; büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımını, büyükbaşta sağmal hayvan başına, küçükbaşta ise her on baş sağmal hayvan için azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Kurulu işletmelerin münferit alet ekipman alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık yaşta, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvanların Türkvet veri tabanına kayıtlı ve 12- 24 aylık yaşta olması zorunludur. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan besiciliği

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında; on baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en fazla onsekiz aylık yaşta, erkek olmalıdır. Ayrıca alınacak hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan besiciliği

MADDE 9 – (1) Karar kapsamında; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık yaşta ve erkek olmalıdır.

(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Tarımsal sulama sistemleri

MADDE 10– (1) Karar kapsamında, tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılır.

(2) Ayrıca bu kapsamda suyun kaynağından alınarak tarlaya taşınması konusunda da kredi kullandırılır.

(3) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı yasa hükümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporu istenir.

Kontrollü örtüaltı tarımı

MADDE 11– (1) Karar kapsamında, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıklarıprojeleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, onaylanan projeleri çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

İyi tarım uygulamaları

MADDE 12 –(1) Karar kapsamında, 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi,

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan üreticiler bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluş ile yaptığı sözleşme ile,

a) Grup; üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi, Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, bu kapsamda kredi kullandırılır.

Organik tarım

MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı  "Organik Tarım Kanun"u ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak "Geçiş Süreci"ne alınan gerçek ve tüzel kişilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri Bankaya ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, bu kapsamda kredi kullandırılır.

Su ürünleri yetiştiriciliği

MADDE 14– (1) Karar kapsamında, projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

(2) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı

MADDE 15– (1) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için işletme kredisi kullandırılır.

(2) Yatırım  kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen boy uzunluğu esas alınır.

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi

MADDE 16 – (1) Karar kapsamında, sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(2) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapan/yapacak olan kuruluşlara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(3) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği" esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan/yapacak olan, fide üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(4) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği" esaslarına göre çilek fidesi üretimi yapan/yapacak olan, fide üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(5) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği" ve "Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği" esaslarına göre meyve ve asma fidanı/üretim materyali üretimi yapan/yapacak olan, fidan üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(6) Karar kapsamında, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme ve ambalajlama gibi faaliyetler için de işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan kullanımı

MADDE 17(1) Karar kapsamında;

a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri, sertifikalı fide ile bahçe tesis eden üreticilere, işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı veya standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis eden üreticilere, işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

ç) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların ibraz edilmesi zorunludur.

d) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.

Kanatlı sektörü

MADDE 18– (1) Karar kapsamında, kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapacak tüzel veya şahıs işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Bio güvenlik önlemleri kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde işletme kapasiteleri, tesisin bulunduğu mahaldeki Bakanlık il/ilçe müdürlükleri vasıtasıyla belgelendirilir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes yapımı ve tadilatını, bio güvenlik önlemlerini, ilgili makine, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; Bakanlıkça çalışma izni verilmiş damızlık işletme ve/veya kuluçkahanelerden yumurta, civciv ve/veya yarka alımını, yem alımını ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Arıcılık

MADDE 19 –(1) Karar kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;

a)  Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı,

b)  200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı,

c)  100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

(3)   Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, gezginci arıcılık yapan arıcılara işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelerde üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek alımı, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı, benzeri işletme ve yatırım giderlerini kapsar.

(4) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

Tarımsal mekanizasyon

MADDE 20–(1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, traktör ve biçerdöver de dahil olmak üzere yatırım kredisi kullandırılır.

Diğer üretim konuları

MADDE 21– (1)Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere, üretim konularındaki ilgili mevzuatları çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı

MADDE 22–(1) Tarımsal işletmelerinde, güneş, rüzgar, jeotermal enerji, bio enerji v.b. gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Enerjiyi halen kullanmakta olan ya da yeşil enerji sistemi kurmak isteyen üreticilerin bu konuda yapacakları yatırımları ilgili kredi konusu içerisinde değerlendirilir.

(2) Söz konusu yatırımların, enerji yatırım projesinde belirtilen tarımsal işletmenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik kısmı için indirimli faiz oranları uygulanır. İşletme ihtiyacının üzerindeki yeşil enerji üretimine yönelik yatırımlar indirimli krediye konu edilmez.

Sözleşmeli üretim

MADDE 23– (1) Yukarıda belirtilen tarımsal faaliyetlerle ilgili yapılacak sözleşmeli üretim, kendi alanlarındaki şartlarda kredilendirilir.

Başvuru

MADDE 24–(1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ne yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nin usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir. Banka ve TKK’nce uygun bulunanlara kendi usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılır.

(2) Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasında, işletmenin satın alındığını gösteren belge ve bu tesisin en az kredi geri dönüşümü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden alınan taahhütname ile başvurulur.

İzin işlemleri

MADDE 25–(1) Karar kapsamındaki krediler; geçerli mevzuatlara göre kuruluş ve çalışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 26–(1) Bu Tebliğin 4, 5, ve 6 ncı maddelerinde yer alan faaliyetler için kredi kullanacak olan  gerçek ve tüzel kişilere, Bakanlık tarafından uygulanan hibe projelerinden yararlanıyor ise hibe kapsamı dışındaki tutar için düşük faizli kredi açılmaz.

(2) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 27–(1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28–(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bu sitenin tüm hakları saklıdır Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği